Nákupný košík
0ks / 0,00 €
Nákupný zoznam predstavuje zoznam produktov, ktoré sa Vám páčia alebo Vás zaujali v našej ponuke. Tento zoznam slúži ako pomôcka pre objednávanie. Je to služba pre registrovaných zákazníkov.
Nákupný zoznam
zobraziť
Bezplatná infolinka: 0800 60 60 50 dovoláte sa v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod

Chrobáčik 2017/2018

kód: 56007
Vzdelávacia oblasť I. JAZYK A KOMUNIKÁCIA - GRAFOMOTORICKÉ PREDPOKLADY PÍSANIA, II. MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI,
III. ČLOVEK A PRÍRODA, V. ČLOVEK A SVET PRÁCE, VI. UMENIE A KULTÚRA, VII. ZDRAVIE A POHYB
vypracovaný podľa
ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Cieľom pracovného zošita (ďalej PZ) CHROBÁČIK je oboznámiť 3-4 ročné deti s témami spoločenského a prírodného prostredia, rodiny, zdravia, hygieny, výživy, tradičných sviatkov, dopravy, elementárnej matematiky a grafomotoriky.

Poslaním PZ je rozvíjať prirodzenú zvedavosť a spontánny záujem detí o poznávanie, riešenie edukačných hier a samostatný vizuomotorický prejav. Snahou autorky je, aby výtvarné znázornenie tém a jasné, deťom blízke ilustrácie napomohli najmenším deťom pod vedením učiteľky nielen k zreteľnej orientácii na pracovnej strane, pochopeniu úloh a slovných inštrukcií, ale vyvolávali v nich príjemné pocity, radosť z poznávania a motiváciu k ďalším aktivitám.

PZ CHROBÁČIK je doplnková didaktická pomôcka s metodicky premysleným obsahom, ktorá aplikuje obsahové a výkonové štandardy viacerých vzdelávacích oblastí  a podoblastí ŠVP danej vekovej skupiny detí v prepojení s ročnými obdobiami, spoločenskými a národnými tradíciami. V edukačnom procese poskytuje priestor na rozvoj kognitívnych, afektívnych i psychomotorických cieľov vzdelávania vo vyváženom pomere a prirodzené nadviazanie na názorné a zážitkové metódy učenia.

Praktickou novinkou je uvedenie odkazov na vzdelávacie oblasti a výkonové štandardy v zadnej časti zošita  osobitne na každú stranu PZ, ktorý sa týmto stane užitočnou pomôckou najmä pre začínajúce učiteľky.

Recenzenti:
Mgr. Marianna Jančiarová
Mgr. Eva Gnothová

Mária Nováková
autorka

Pracovný zošit vypracovaný podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016).

Odporúčacia doložka 2016-15934/37117:8-100C
Chrobáčik:

    na stiahnutie

Vek: 3+ 
1,26 € s DPH
Produkt natrvalo vyradený
Odporúčané produkty
[Písanka škôlkara 2017/2018]
kód: 56006
1,26
[Škôlkar počíta 2017/2018]
kód: 56004
1,26
[Základná výbava každého škôlkara 2017/2018]
kód: 56015
4,33
[Škôlkar poznáva 2017/2018]
kód: 56005
1,26

Napíšte nám čo potrebujete a my Vás budeme kontaktovať do 24 hod s najvhodnejším riešením pre Vás:
Môžete si vybrať z následujúcich možností:
Zanechajte nám Váš kontakt
Telefónne číslo
E-mailová adresa