Trblietavé obrazy

Postup:

 1. Obraz z pásikov – nastriháme si z dekoračného papiera 21 rôzne dlhých (28 – 30 cm) a rôzne širokých (0,5 – 1,5 cm) pásikov. Pásiky nemusia byť na oboch koncoch rovnakej šírky. 10 pásikov si prilepíme na čierny tvrdší papier po dĺžke, ale neprilepujeme ich celé, ale iba ich konce na jednej strane cca 5 cm od okraja. Lepíme ich tak, aby v papiera vytŕčali rôzne dlhé kúsky jednotlivých pásikov.
 2. Otom si prilepíme k čiernemu papieru 11 pásikov po šírku. Prilepíme ich k papieru iba cca 3 cm od ľavého okraja tak, aby v papiera vytŕčali rôzne dlhé kúsky jednotlivých pásikov.
 3. Pásiky postupne navzájom preplietame zľava doprava tak, aby sme vytvorili efekt tkaniny – vertikálny pásik prechádza ponad, popod, ponad, popod, ponad... horizontálne pásiky. Nasledujúci vertikálny pásik sa preplieta popod, ponad, popod, ponad, popod... horizontálne pásiky. Pokračujeme na striedačku, až kým nezapletieme všetky vertikálne pásiky.
 4. Trčiace časti pásikov potom prilepíme k spodnému a pravému okraju papiera.
 5. Obraz z trojuholníkov – vystrihneme si 40 rôzne veľkých trojuholníkov (najväčší trojuholník má základňu 3,5 cm; výšku 10 cm). Potom jednotlivé trojuholníky lepíme do kruhu vedľa seba a na seba.
 6. Oba obrazy si nezabudnite podpísať, napr. striebornou fixkou a umelecké diela sú na svete.

 

Potrebujeme:

 • čierny výkres – A4 (Cl75910),
 • dekoračný papier Hologram (CI98217),
 • tyčinkové lepidlo (ED081060),
 • striebornú fixku (JO1602M),
 • nožnice (JR0789).

Produkty použité v inšpirácii