Nákupný košík
0ks / 0,00 €
Nákupný zoznam predstavuje zoznam produktov, ktoré sa Vám páčia alebo Vás zaujali v našej ponuke. Tento zoznam slúži ako pomôcka pre objednávanie. Je to služba pre registrovaných zákazníkov.
Nákupné zoznamy
zobraziť
Bezplatná infolinka: 0800 60 60 50 dovoláte sa v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod

„Modernejšia škola“

Výzva ministerstva školstva

„Modernejšia škola“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

Cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy je zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bude realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získajú školy, môžu použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021. Žiadosti budú vyhodnocované priebežne podľa dátumu doručenia. Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do 30. 09. 2021, avšak v optimálnom prípade by mali byť všetky úkony realizované do začiatku školského roka.