Motivačné listy - Žlté leto

kód: 57067
Pridať do zoznamuObľúbené

Súbor 33 listov súvisiacich s daným ročným obdobím. Formát: A3 Autorka: Mária Nováková Každý súbor motivačných listov Červená JESEŇ, Biela ZIMA ...


Produkt natrvalo vyradený

Súbor 33 listov súvisiacich s daným ročným obdobím.
Formát: A3

Autorka: Mária Nováková

Každý súbor motivačných listov Červená JESEŇ, Biela ZIMA, Zelená JAR, Žlté LETO, obsahuje 33 listov - 33 tém formátu A3, prioritne súvisiacich s daným ročným obdobím, jeho charakteristickými znakmi, sviatkami či tradíciami. Doplnené sú o niektoré univerzálne témy, napríklad číselný rad, časové vzťahy, doprava, zdravie, ľudské telo, farby, geometrické tvary a pod. Prvých 7 listov v každom súbore obsahuje témy, ktoré sú v podobnej grafike spracované pre každé ročné obdobie. Ich spojením vznikne ucelená tématická séria (viď Ukážka kompletnej série)

Určenie:
Listy sú určené predovšetkým pre použitie vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi predškolského veku, prípadne prvákmi ZŠ v školských zariadeniach, kluboch a centrách pre deti. Témy výtvarne vyjadrujú obsahové a výkonové štandardy viacerých vzdelávacích oblastí Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a môžu byť motivačnou pomôckou k hlavnému obsahu práce s deťmi a aj iným zábavným aktivitám dňa alebo týždňa. Grafika obrázkov je deťom blízka, pútavá a výtvarne zrozumiteľná. Obsahuje zámerne mnoho detailov, čím poskytuje veľa možností poznávania, ale aj objavovania širších súvislostí obsahu. Pod vedením dospelého prinášajú mnoho podnetov na rozprávanie, kladenie otázok a nachádzanie rôznych odpovedí.

Ako bývalá učiteľka v materskej škole s 33 ročnou praxou, poznatkami z oblasti vývinovej psychológie, pedagogiky a didaktickej grafiky verím, že obrázky zmysluplne podporia konkrétne, praktické a zážitkové aktivity a hry s deťmi. Nech sa stanú spoľahlivým sprievodcom detského sveta poznávania, rozvoja myšlienkových operácií, reči a sociálnej komunikácie.

 

Súvisiace produkty

Odporúčané produkty