Nomiland.sk - obchod pre deti a materské školy

Nákupný košík
0ks / 0,00 €
Nákupný zoznam predstavuje zoznam produktov, ktoré sa Vám páčia alebo Vás zaujali v našej ponuke. Tento zoznam slúži ako pomôcka pre objednávanie. Je to služba pre registrovaných zákazníkov.
Nákupné zoznamy
zobraziť
Bezplatná infolinka: 0800 60 60 50 dovoláte sa v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod

Všeobecné podmienky

AKO OBJEDNÁVAŤ?

Pri objednávkach prosíme uvádzať čitateľne názov a kód tovaru, Vašu presnú adresu, tel. číslo, meno zodpovednej osoby za objednávku a aj Vaše identifikačné číslo v klube NOMIland, ktoré sme Vám pridelili. Prijatú objednávku považujeme za záväznú. Zmeniť alebo doplniť objednávku môžete do 2 dní od jej zaevidovania v našej firme a to telefonicky na bezplatnej linke 0800 60 60 50, alebo e-mailom. Objednávku už raz zaslanú faxom alebo vybavenú telefonicky, neposielajte ešte raz poštou, bola by spracovaná dvakrát.
Dodávateľ neručí za omyly objednávateľa v objednávke.

PLATBA

1. Materské a základné školy, štátne organizácie - tovar dodávame na faktúru so splatnosťou 14 dní.
Faktúra je dodaná s tovarom.

2. Súkromné osoby a organizácie - tovar dodávame na dobierku alebo po úhrade predfaktúry.
Detské ihriská a pružinové hojdačky sú dodávané a montované individuálne po úhrade predfaktúry.

3. V prípade platby na dobierku je poplatok 1€

V prípade kurzových zmien voči EUR o viac ako 5% si vyhradzujeme právo upraviť ceny u niektorých produktov.

DODACIE PODMIENKY

Najviac predávaný tovar máme na sklade. Tovar, ktorý je skladom bude doručený do 5 pracovných dní. Ostatný tovar dodávame obvykle do 30 dní. Nábytok a molitanové zostavy dodávame cca do 8 týždňov. Uvedenú dodaciu lehotu kupujúci potvrdí v samostatnom súhlase pri objednávaní tovaru. Nábytok je dodávaný v demonte. Doba dodania je vždy orientačná.
Znamená, do koľkých dní tovar odovzdáme doručovacej spoločnosti (pošta, špedičná spol.).

K tejto dobe treba pripočítať 1-5 pracovných dní na prepravu. Dodacia lehota detských ihrísk a pružinových hojdačiek je individuálna po konzultácií so zákazníkom a dodanie sa realizuje formou preberacieho protokolu.
V prípade, že nevieme dodať všetok objednaný tovar naraz, budete písomne informovaný v dolnej časti faktúry o tom, že Vami objednaný tovar dodáme neskôr, alebo je pre veľký záujem vypredaný. Náklady na poštovné účtujeme iba raz.

Súkromný sektor - Tovar zasielame formou dobierky. V prípade, že niektorý tovar nebudeme môcť dodať podľa dodacích podmienok, zašleme Vám iba ten tovar, ktorý máme na sklade. 

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

V prípade špeciálnej objednávky sa pri tovaroch zhotovených podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovaroch určených osobitne pre jedného spotrebiteľa  stanovuje individuálna dodacia lehota, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a ktorá musí byť odsúhlasená (mailom) kupujúcim. Pri platbe vopred, expedujeme tovar až po pripísaní peňazí za tovar na náš účet. Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude kupujúci včas o  tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o dodatočnej lehote v zmysle § 614 Občianskeho zákonníka. Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovarov budú mu dodané v jednej zásielke pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

1) Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné ho reklamovať do 24 hod. od dodania, na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (ak vám zásielka bola doručená poštou, za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila špedičná spoločnosť, je potrebné hneď pri prebraní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

2) Pri dodávke našou spoločnosťou je potrebné tovar skontrolovať, či nedošlo pri preprave k nejakému poškodeniu a prípadné závady a poškodenia hneď
poznačiť na dodací list.

3) Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Nezasielajte časti výrobkov vymieňame iba celé výrobky.

4) Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:
I.) poslať na adresu firmy NOMIland, s.r.o. písomné oznámenie o reklamácií, ktoré musí obsahovať:
- údaje o odberateľovi s tel. číslom,
- názov a kód výrobku,
- dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry,
- popis reklamovanej vady s podrobným popisom prípadne zaslaním fotografie na náš email (pokiaľ je to vo Vašich možnostiach)
II.) na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí príslušný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

5) Platné sú vždy naše aktuálne podklady. Zmeny konštrukcie a prevedenia, ktoré negatívne neovplyvňujú vzhľad alebo funkciu výrobku, neoprávňujú k námietkam a reklamáciám.

6) Spôsob zasielania tovaru volíme podľa veľkosti a nebezpečenstva poškodenia tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zmene jeho vlastností.

7) V prípade vrátenia tovaru dodaného poštou musí byť výrobok poslaný na náklady zákazníka späť na adresu firmy, a to najneskoršie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Výrobok musí byť nepoškodený a podľa možnosti zabalený v pôvodnom obale. Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na použitý výtvarný materiál, publikácie a na výrobky na mieru.

8) Podkladom pre všetky objednávky je vždy platný katalóg. Vyhradzujeme si právo technických a farebných zmien na ponúkanom sortimente ako aj právo na zmenu farebnosti dekoru. Farby produktov v katalógu sa môžu čiastočne líšiť od farieb skutočných produktov, čo však nevplýva na ich celkový charakter a funkčnosť. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

DOPRAVA

1. Pri objednávke nad 199 € s produktami z Tematických hier, Didaktických pomôcok a hier, Hudobnej výchovy a Pohybu (okrem molitanových zostáv)
je poštovné ZDARMA (inak činí poštovné vrátane balného 5,00 €).
2. Pri objednávke nad 100 € výlučne s produktami z Výtvarnej činnosti (neplatí pre nábytok a interiérové vybavenie)
je poštovné ZDARMA (inak činí poštovné vrátane balného 5,00 €).
3. Pri objednávke objemnejšieho tovaru, nábytku a interiérového vybavenia nad 1 500 € je doprava ZDARMA
(inak činí poštovné vrátane balného 20,00 €).
4. Pri objednávke tovaru, ktorý nespadá do bodu 1., 2., 3. - činí poštovné vrátane balného 5,00 €.
5. V Prípade platby na dobierku je poplatok 1 €
 

MONTÁŽ NÁBYTKU 

1. Pri nákupe nábytku nad 1 500 €  je montáž ZDARMA  (platí len pre MŠ a ZŠ)
  • Pri nákupe nábytku od 1 000 € do 1 500 € je montáž na požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky. (platí len pre MŠ a ZŠ)
  • Pri nákupe nábytku od 500 € do 1 000 € je montáž na požiadanie za poplatok 99 €. (platí len pre MŠ a ZŠ)
- Pri nákupe predeľovacích stien min. 5 ks (vrátane) montáž ZDARMA  (platí len pre MŠ a ZŠ)
2. Pri objednávke 2 a viac ks detských pružinových hojdačiek je montáž a doprava ZDARMA
Doprava a montáž 1 ks hojdačky je 39,00 € (platí len pre MŠ a ZŠ)
 
Poznámky:
- neposkytujeme montáž na stenu rôznych dekorácií, kúpeľňových poličiek a iných nástenných predmetov
- nábytok len skompletizujeme, vzájomne nemontujeme
- objemnejší a ťažší tovar (napr. nábytok, molitanové zostavy...) dodávame prepravnou službou alebo vlastnou dopravou.
 
Pracovné zošity
pre predškolákov, tlačivá a tlačoviny pre materské školy zo str.14 - 19. v Hlavnom Katalógu 2018-2019 od vydavateľstva NOMI sa dodávajú materským školám prepravnou službou alebo poštou. Zasielajú sa samostatne, nezávisle od ostatného tovaru z nášho katalógu do 10 pracovných dní od prijatia objednávky.
Pri cene objednávky nad 65,00 € je poštovné ZDARMA (pri cene objednávky do 65,00 € činí poštovné vrátene balného 3,50 €). Platí len pre objednávky za pracovné zošity, tlačivá a tlačoviny pre materské školy.
Pre súkromné osoby a organizácie - tovar dodávame na dobierku, ktorá je 5,00 €
(platí iba pre tovar zo str. 14 - 19 v Hlavnom Katalógu 2018-2019 od vydavateľstva NOMI).