Nomiland.sk - obchod pre deti a materské školy

Nákupný košík
0ks / 0,00 €
Nákupný zoznam predstavuje zoznam produktov, ktoré sa Vám páčia alebo Vás zaujali v našej ponuke. Tento zoznam slúži ako pomôcka pre objednávanie. Je to služba pre registrovaných zákazníkov.
Nákupné zoznamy
zobraziť
Bezplatná infolinka: 0800 60 60 50 dovoláte sa v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou

dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto

kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad formulár zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom) na

adresu Magnezitárska 11,040 13 Košice, nomiland@nomiland.sk.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať

vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení

od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.nomiland.sk.

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom,

resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti

s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich

úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do

14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada

bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s

iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo

po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom

prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. 

Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. V prípade zaslania vráteného tovaru na dobierku spoločnosť Nomiland tovar neprevezme.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru

znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty

tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.