3 340,00
Dostupnosť 30 dní a viac

Triedna sada na skúmanie vody, 5 stanovíšť

kód: NS6091NS
Pridať do zoznamuObľúbené

Sada obsahuje: súpravu nástrojov, vybavenie, odolné, spotrebné a ochranné materiály potrebné na vykonávanie  jednoduchých, bezpečných experimentov sam ...


3 340,00 €
-
+
ks
Nákupom získate 100200 bodov

Predpokladaný termín dodania: 30 dní a viac
Sada obsahuje: súpravu nástrojov, vybavenie, odolné, spotrebné a ochranné materiály potrebné na vykonávanie  jednoduchých, bezpečných experimentov samostatne, alebo v dvojčlenných tímoch (maximálne 4 osoby na sadu) a učebné materiály - 30x karty s popisom experimentov, 2x kartička pre učiteľa, 15x žiacka kartička. Žiacke pracovné kartičky podporujú učenie, pochopenie a aplikáciu výskumnej metódy v praxi.
Experimenty zahŕňajú: penu (štúdia vplyvu stupňa mineralizácie vody na množstvo peodukovanej peny), dve kvapky vody (štúdia vplyvu povrchového napätia na objem kvapky vody), kvapku vody v oleji (pozorovanie účinkov kohéznych síl na tvar kvapky vody v oleji), papriku na vode (pozorovanie vplyvu povrchového napätia na predmety na hladine vody), pohyb tekutiny v poréznych materiáloch (pozorovanie procesu transportu vody cez porézny materiál), príjem vody v rastline (štúdium fenoménu transportu vody v listoch čínskej kapusty), vyparovanie vody v rastline (štúdium fenoménu vyparovania vody z povrchu listov rastlín), pozorovanie vodných organizmov (zber, pozorovanie a analýza živých organizmov z vodných nádrží), správanie dafnie (pozorovanie správania dafnie v rôznych prostrediach), najlepšie chladivo (hľadanie látky, ktorá najefektívnejšie ochladí kocku horúceho kameňa), galvanický článok (zostrojenie jednoduchého galvanického článku z citrónu a kovových klincov), eletrickú vodivosť vody (testovanie elektrickej vodivosti demineralizovanej vody a zmesi demineralizovanej vody so soľou), pohyb iónov v elektrickom poli (pozorovanie driftu iónov MnO v elektrickom poli), zrážanie medi z roztoku síranu meďnatého (štúdium oxidácie a redukcie na príklade reakcie zinku so síranom meďnatým).

Odporúčané produkty